Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.slagerijdetoer.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Slagerij de Toer De uitvoering van én het onderhoud aan www.slagerijdetoer.nl wordt gedaan door Slagerij de Toer. Slagerij de Toer besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.slagerijdetoer.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Slagerij de Toer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.slagerijdetoer.nl.

Links

Het is mogelijk dat via de website van www.slagerijdetoer.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Slagerij de Toer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.slagerijdetoer.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan Slagerij de Toer, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij de Toer,, haar klanten of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Onze Openingstijden

Onze Openingstijden

Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18.00
Zaterdag
08:00 - 17:00
Zondag
Gesloten

Ook verkrijgbaar in onze winkel